AED

28 januari 2020


Zoals in september 2019 via een mail bekend is gemaakt, is de AED (Automatisch Electronische Devibrilator), die voorheen in de gang bij de kleedkamers hing, verplaatst naar de buitenzijde van het pand.
Dit hebben we gedaan om kostenbesparing op het onderhoud, waarborging op functionaliteit en beschikbaarheid bij ongevallen.
Het is van levensbelang dat een AED, indien deze nodig is, binnen 6 minuten bij een slachtoffer is.
Omdat de aanrijtijd van ambulances vaak langer is heeft TC de Helze jaren geleden besloten zelf een AED aan te schaffen.

De AED ligt in een met code beveilgde kast aan de buitenzijde van het pand naast de bardeur.

De AED is voor leden van TC de Helze en bezoekers, vrij toegankelijk. Maar de kast kan alleen geopend worden met een toegangscode welke in het pand is gepubliceerd is.
De code hangt tegen de koelkast in de kantine bij de verbanddoos en tegen de achterdeur van de bar.

Heb je de AED op de vereniging nodig? Licht daarna dan altijd het bestuur hierover in zodat de AED weer operatineel gemaakt kan worden!

We hebben onze AED ook beschikbaar gesteld voor noodgevallen buiten de vereniging!
Hoe werkt dat?

Op het moment dat er ergens in de buurt een ongeval plaats vindt waarbij een AED nodig is, worden er via de meldkamer en Hartslagnu.nl, buurthulpverleners opgeroepen.
Alle aangesloten buurthulpverleners krijgen via een App de locatie van de dichtsbijzijnde AED door aangevuld met de code van de AED-kast. Zo kunnen de hulpverleners m.b.v. de AED levens van slachtoffers redden.
Na elk gebruik wordt de AED weer gecontroleerd en operationeel gemaakt. Hiermee is de AED weer voor een volgende inzet volledig inzetbaar.

Laten we hopen dat we de AED nooit nodig hebben.
Als dat toch nodig is, ga er dan met beleid- en respect mee om.
Een goed werkende AED kan levens redden, ook die van U!

Ondergetekend,
TC de Helze.

Nieuwscategorieën