Agenda ledenvergadering 4 februari 2019

28 januari 2019

Agenda ALV van TC de Helze 4 februari 2019
Aanvang 20:00 uur in ‘t Graviljoen

Agendapunten:
 • Bestuursmededeling
 • Opening
 • Verslag ALV 31 januari 2018
 • Bestuur mutaties
 • Jaarcijfers 2018, kascommissie en begroting 2019
 • Commissies
  • Bar
  • Jeugd
  • Park
 • Mededelingen
 • Wat verder ter tafel komt
 • Sluiting

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 40 285 9966

Address

Gijzenrooiseweg 1
5661 MA Geldrop