ALV 2021

03 maart 2021


 
Beste leden,
 
Het bestuur van T.C. de Helze nodigt alle leden van harte uit om aanwezig te zijn bij de online algemene ledenvergadering 2021, die zal plaatsvinden op maandag 15 maart 2021 om 20.00 uur. Helaas is het nog niet mogelijk om de ALV fysiek te laten plaatsvinden. Bijgevoegd vind je de voorgestelde agenda:
  1. Opening ALV
  2. Goedkeuring notulen ALV 27 januari 2020*
  3. Bestuurssamenstelling: afscheid en benoemingen
  4. Terugblik 2020: Corona en ‘rondje langs de velden’
  5. Financiën 2020: overzicht, oordeel kascommissie en decharge
  6. Begroting 2021
  7. Voorstel m.b.t. eenmalige verlaging bardienstbijdrage in 2021
  8. Voorstel m.b.t. verhoging contributie jeugdleden 0 t/m 8 jaar
  9. Rondvraag
  10. Sluiting
*Deze zijn terug te vinden op de website.
 
Let op: vooraf aanmelden is verplicht. Hierdoor weten we nl. aan wie we de uitnodiging voor de online vergadering, die in Microsoft Teams zal plaatsvinden, kunnen versturen. Op die manier hebben we ook direct een inschrijvingenlijst van de aanwezige leden. Als je wilt deelnemen aan de algemene ledenvergadering, dan dien je je uiterlijk woensdag 10 maart aan te melden door een mailtje te sturen aan [email protected]. Enkele dagen voor de vergadering ontvang je een link voor deelname aan de vergadering. Daarin staan ook de spelregels die we tijdens de online vergadering hanteren en het verzoek om onderwerpen voor de rondvraag aan te brengen.
 
Wij hopen velen van jullie online te treffen op maandagavond 15 maart!
 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur T.C. de Helze
 

Nieuwscategorieën