Lustrum, najaarscompetitie, Rabo ClubSupport, padel, vervanging tennisbanen, investeringen en ALV

28 oktober 2022


Beste leden,
 
Graag willen we via deze weg enkele onderwerpen onder jullie aandacht brengen.
 
70-jarig lustrum in 2023: oproep voor vrijwilligers!
 
Tennisclub De Helze is in 1953 opgericht. Dat houdt in dat we in 2023 maar liefst 70 jaar bestaan. Dat kunnen en willen we vanzelfsprekend niet zomaar voorbij laten gaan! Vandaar dat we dit lustrum willen vieren. Om dit goed aan te pakken, willen we aan jullie vragen om hier een bijdrage aan te leveren. Als je dit leuk vindt, dan kun je je aanmelden door een mailtje te sturen aan [email protected]. Doe dit uiterlijk zondag 15 november, waarna we met de geïnteresseerden contact zullen opnemen om te kijken hoe we de organisatie het beste kunnen aanpakken.
 
Terugblik op najaarscompetitie
Op een enkele inhaalwedstrijd na, zit de najaarscompetitie 2022 erop. Zowel bij de junioren als bij de senioren hebben er veel teams hard gestreden op de baan én gezellig 'ge-socialized' naast de baan. Er zijn 2 jeugdteams reeds kampioen geworden, met nog één team in de running voor het kampioenschap. Bij de senioren hebben we ook al zeker 2 kampioenen, met nog 1 team dat potentieel kampioen kan worden. Allemaal (alvast) van harte gefeliciteerd!
 
Uitslag Rabo ClubSupport
Ook dit jaar hebben we weer meegedaan met de Rabo ClubSupport, met als doel om de club duurzamer te maken. We zijn heel blij dat er flink op T.C. de Helze gestemd is. Met deze stemmen hebben we maar liefst € 938,25 ontvangen van de Rabobank. Iedereen hartelijk bedankt voor het stemmen!
 
Padelbanen bij De Helze?
Zoals de meesten van jullie waarschijnlijk hebben gehoord, heeft De Mast sinds enkele weken 2 padelbanen, na een traject van meer dan 3 jaar. Nu dit traject afgerond is, wil de gemeente nu gaan kijken naar de aanleg van padelbanen bij De Helze. Er is inmiddels een aanvraag voor padelbanen voor 2023 ingediend bij de Raad, die half november al dan niet hun goedkeuring geven op de middelen hiervoor. We houden jullie op de hoogte van de voortgang hierop.
 
Vervanging van banen 3 en 4 in 2023
Eind mei zijn onze tennisbanen gekeurd. Hierbij kwam naar voren dat baan 3 en 4 als eerste twee banen moeten worden vervangen, en wel in 2023. Aangezien de gemeente de eigenaar is van de banen, zullen zij dit de komende periode oppakken en voorbereiden. Wel is ons gevraagd om, samen met de gemeente, te kijken naar de keuze voor de baansoort. Hiervoor zullen we met de gemeente in overleg gaan.
 
Toekomstige investeringen voor en lopend onderhoud van de club
Zoals bij de Algemene Ledenvergadering eind maart besproken, zijn er meerdere ambities voor toekomstige investeringen in de (door)ontwikkeling van de club. De afgelopen maanden hebben we een 'taskforce' opgericht, waarin enkele bestuursleden en twee leden hebben gekeken naar de verschillende 'grote klussen' die we willen aanpakken, waaronder o.a. kleedkamers, sanitair, keuken en duurzaamheid (energiegebruik) van het clubhuis. Op basis daarvan hebben we geconstateerd dat we, gezien het belang van deze onderwerpen, behoefte hebben aan professionele hulp om structureel en financieel goed onderbouwde keuzes te maken over de aanpak en volgorde. Dit zal de komende maanden verder geconcretiseerd worden.
Daarnaast zijn er ook enkele zaken onderhanden. Zo is het terras de afgelopen maanden onderhanden genomen: er is nieuw buitenmeubilair aangeschaft, het terras zelf is goed schoongemaakt en winterklaar gemaakt. Het clubhuis en het terrein zijn onlangs gekeurd op de technische staat. Hieruit zijn punten naar voren gekomen die aandacht nodig hebben, zodat we er veilig en duurzaam gebruik van kunnen blijven maken.
 
Aankondiging ALV 2023
In 2023 willen we de Algemene Ledenvergadering weer in januari laten plaatsvinden en wel op dinsdagavond 31 januari. Graag willen we jullie vragen om deze alvast in je agenda vast te zetten.
De notulen en presentatie van de vorige ALV zijn vanaf heden op de website te vinden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Het bestuur
 
 

Nieuwscategorieën