Toekomst baan 7 en 8: update

28 mei 2021


Beste leden,


Omdat we merken dat er vragen zijn over de toekomst van baan 7 en 8, hierbij een korte update.
Na de enquête die we onlangs hebben gehouden, hebben wij bij onze contactpersoon van de gemeente aangegeven wat de wensen van de clubleden zijn m.b.t. baan 7 en 8. De gemeente is namelijk eigenaar van het terrein en de banen en daarmee ook verantwoordelijk voor besluitvorming over de toekomstplannen hieromtrent. Natuurlijk hebben we ons best gedaan om het enthousiasme voor zowel tennis als padel te verduidelijken, in de hoop dat de gemeente in de komende begrotingsronde zal kijken naar de invulling van de banen.


Momenteel is de gemeente in verschillende overleggen over visie en budgettering aan het kijken naar 2022, waardoor een invulling op heel korte termijn nog uitgesloten lijkt. Als er meer helderheid is over de toekomstplannen voor de banen en de mogelijk bijbehorende financiële middelen vanuit de gemeente, dan zullen we op basis daarvan een plan opstellen voor vervolgstappen.


We hopen vanzelfsprekend dat er snel duidelijkheid zal komen. Mocht hier nieuws over zijn, dan zullen we dat richting jullie communiceren!
Met sportieve groet, namens het bestuur,

John de Man

Nieuwscategorieën