Versoepelde maatregelen en richtlijnen per 19 november 2020: dubbelen en trainen met 4 per baan mag weer

17 november 2020


Beste leden,
 
Vanavond is er tijdens de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge aangegeven dat we per donderdag 19 november weer teruggaan naar de ‘gedeeltelijke lockdown’, oftewel naar de maatregelen zoals deze tot 2 weken geleden golden. Op basis daarvan heeft de KNLTB de richtlijnen ook weer terug aangepast. Graag brengen we jullie op de hoogte van de consequenties voor onze tennisclub en de leden.
 
Versoepelde maatregelen
Dubbelen mag weer!
Voor vrij spelen geldt dat, naast enkelen, ook dubbelen weer kan en mag, mits er altijd bewust 1,5 meter afstand wordt gehouden op de baan.
 
Trainen met 4 volwassenen per baan is weer toegestaan
Er kan weer worden getraind met maximaal 4 volwassenen per tennisbaan (exclusief trainer). Trainingsgroepen van 8 personen zijn mogelijk, zolang deze duidelijk zichtbaar in 2 groepen van 4 spelers (met 1,5 meter afstand) gescheiden zijn op 2 banen en de groepen niet gemengd worden.
 
Maatregelen die (nog steeds) in stand blijven
Sportkantines blijven dicht, ook kleedkamers en douches gesloten
De sportkantines zijn en blijven voorlopig dicht. De kleedkamers en de douches zijn ook gesloten. De toiletten mogen (in noodgevallen) nog wel gebruikt worden. Omdat deze zich in de kleedkamers bevinden, is er voor een afzetting met lint gezorgd.
 
Geen publiek toegestaan
Publiek blijft verboden op het tennispark. Dit geldt dus ook voor ouders tijdens de training van de jeugd.
 
Donderdag- en vrijdagmix niet toegestaan
Interne competities, tossavonden en laddercompetities blijven helaas niet toegestaan, wat betekent dat onze donderdag- en vrijdagmix de komende tijd nog geen doorgang kunnen vinden.
 
De ‘gedeeltelijke lockdown’ en de maatregelen van 13 oktober blijven van kracht tot half december. Begin december maakt het kabinet opnieuw de balans op en bepaalt dan het vervolg van de maatregelen.
 
We zijn blij met de versoepeling van de richtlijnen, maar zijn ons ervan bewust dat er nog steeds de nodige beperkingen gelden. We hopen dat alle leden zich hieraan zullen (blijven) houden, zodat we samen onze (maatschappelijke) verantwoordelijkheid nemen én we in ieder geval kunnen blijven tennissen.
 
Alvast bedankt voor jullie medewerking.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 
Bestuur T.C. de Helze

Nieuwscategorieën