Wisselingen binnen het bestuur T.C. de Helze

04 oktober 2020


 
 
Beste leden,
 
Graag brengen we jullie op de hoogte van enkele wijzigingen binnen het bestuur van T.C. de Helze.
 
Maarten Bokdam is in goed overleg gestopt met zijn bestuurstaken. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn bijdrage en rol als secretaris. Pim Kubbinga neemt de secretariële taken van Maarten (voorlopig) over.
 
Daarnaast zijn er enkele nieuwe gezichten binnen het bestuur. John de Man zal als algemeen bestuurslid diverse taken en verantwoordelijkheden oppakken, waaronder de contacten met de gemeente. Joris Beckers zal de rol van voorzitter op zich nemen, waarbij Annefleur Pauw zich weer volledig kan richten op de Technische Commissie.
 
Vanaf 2021 zal Marnix Pieterse het stokje van Nico Pauw overnemen als penningmeester. Nico zal Marnix de komende periode inwerken, zodat de overdracht soepel zal verlopen.
 
Door deze groei van het aantal leden is het bestuur weer op volle sterkte en kan er met een mooie mix van ervaring en nieuwe ideeën gewerkt worden aan het 'reilen en zeilen' van de club, zeker in deze uitdagende tijden.
 
Tijdens de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering zullen de nieuwe bestuursleden zich aan jullie voorstellen.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Bestuur T.C. de Helze
 

Nieuwscategorieën