Opzeggen

Algemeen reglement KNLTB mbt tot opzegging lidmaatschap voor 1 december

Leden zeggen hun lidmaatschap van de club en de KNLTB op bij de ledenadministratie van hun club. Een opzegging voor het volgende boekjaar dient voor 1 december van het lopende boekjaar te geschieden. Een bondslid zegt zijn lidmaatschap van de KNLTB op door een email te sturen naar de ledenadministratie.

De opzegging wordt doorgevoerd als per mail hiervan ook een bevestiging is ontvangen door het lid.

Voor meer informatie klik HIER