Opzeggen

Algemeen reglement KNLTB mbt tot opzegging lidmaatschap voor 1 december

Leden zeggen hun lidmaatschap van de club en de KNLTB op bij de ledenadministratie van de club.
Opzeggen voor het volgende kalenderjaar dient te gebeuren vóór 1 december door een e-mail te sturen naar [email protected].