Barcommissie

Deze mensen beheren en controleren de bezetting van de bar, de inkoop en de financiële afhandeling van de vergoedingen.
 
Algemeen email-adres: [email protected]
De leden:
Gerard Groenemans
Dini Groeneveld
Robert van der Heijden
Szabolcs Kokai
Ton van der Velden
Duncan Falkenburg
 
 
Elk lid van de barcommissie heeft steeds een week actieve dienst en is dan aanspreekpunt voor de leden. Een nieuwsbericht geeft aan wie dat is die week.

NIEUW:  Leden, die met bardiensten hun €50 nog niet hebben terugverdiend en moeite hebben met het inschrijven, kunnen zich melden bij Szabolcs Kokai of Robert van der Heijden ([email protected]) en zich door hen laten inschrijven voordat de inschrijving voor anderen wordt opengesteld. Wijzigingen aanbrengen kan tot 14 dagen voor de ingeplande datum.Voor bardienstwisselingen binnen 14 dagen voor de betreffende datum, moet de barcommissie ingeschakeld worden.Kijk in de lijst wie op dit moment dienst heeft. Zij kunnen in overleg bardiensten wissen of ruilen. Een bardienst wordt over de gehele tijd uitgevoerd. Als er twee personen inschrijven moeten ze ook beiden aanwezig zijn. Wie inschrijft is er voor verantwoordelijk, dat het paviljoen open is en dat er aan de bar wordt bediend, maar ook dat de andere taken worden vervuld (zoals rollen op de wc's, tafels en stoelen schoon en op hun plaats, bar en keuken opgeruimd en schoon, bar aangevuld, etc.). Wanneer iemand hiervan wil afwijken (bv. 21:30 + sneeuwstorm + park leeg + alles opgeruimd en aangevuld) is het belangrijk om te overleggen met het dienstdoende lid van de barcommissie. Deze kan naar eigen inzicht al of niet alsnog vergoeding toekennen. Dit oordeel ligt niet bij degene die bardienst doet. Vragen per email mogen naar  [email protected]

Bij acute problemen of vragen,  BELLEN naar het lid dat deze week dienst doet !    Zie HIER