Barcommissie

Deze mensen beheren en controleren de bezetting van de bar, de inkoop en de financiële afhandeling van de vergoedingen.
 
Naam Functie Telefoon E-mail
Jan de Neve voorzitter 040-8450566 e-mail
Ton van der Velden secretaris 040-2862948 e-mail
Dini Groeneveld commissielid 040-2123244 e-mail
Piet van Tongerlo inkoper   e-mail
Gerard Groenemans inkoper   e-mail
Szabolcs Kokai     e-mail
 
 
Net als in 2017 heeft een lid van de barcommissie steeds een week actieve dienst en is dan aanspreekpunt voor de leden.

NIEUW:  Leden, die met bardiensten hun €50 nog niet hebben terugverdiend en moeite hebben met het inschrijven, kunnen zich melden bij Jan de Neve ([email protected]) en zich door hem laten inschrijven voordat de inschrijving voor anderen wordt opengesteld. Wijzigingen aanbrengen kan tot 14 dagen voor de ingeplande datum.Voor bardienstwisselingen binnen 14 dagen voor de betreffende datum, moet de barcommissie ingeschakeld worden.Kijk in de lijst wie op dit moment dienst heeft. Zij kunnen in overleg bardiensten wissen of ruilen. Een bardienst wordt over de gehele tijd uitgevoerd. Als er twee personen inschrijven moeten ze ook beiden aanwezig zijn. Wie inschrijft is er voor verantwoordelijk, dat het paviljoen open is en dat er aan de bar wordt bediend, maar ook dat de andere taken worden vervuld (zoals rollen op de wc's, tafels en stoelen schoon en op hun plaats, bar en keuken opgeruimd en schoon, bar aangevuld, etc.). Wanneer iemand hiervan wil afwijken (bv. 21:30 + sneeuwstorm + park leeg + alles opgeruimd en aangevuld) is het belangrijk om te overleggen met het dienstdoende lid van de barcommissie. Deze kan naar eigen inzicht al of niet alsnog vergoeding toekennen. Dit oordeel ligt niet bij degene die bardienst doet. Vragen per email mogen naar [email protected]

Bij problemen of vragen,  BELLEN !