Missie en Visie

 
Missie (waarvoor staan we, waarom doen we wat we doen):
T.C. de Helze is een tennisvereniging die mensen bij elkaar brengt om te tennissen in een gezellige sfeer. Alle leden zijn gelijk, ongeacht leeftijd of spelniveau.
 • De vereniging biedt mogelijkheden voor alle leeftijdsgroepen om recreatief te tennissen en biedt de gelegenheid om je tennisspel te ontwikkelen en wedstrijden te spelen door middel van training, competitie en toernooien;
 • De club zorgt voor sportfaciliteiten die passen bij behoeften en omvang van leden, waarbij doorlopend wordt gekeken naar de best passende verdeling van vrij tennissen, trainingen, competities en toernooien;
 • We streven naar een gezond ledenaantal door goede ‘onboarding’ en continu oog voor wensen van leden om te zorgen voor binding en behoud;
 • We streven naar een voldoende aantal vrijwilligers die op hun eigen, best passende wijze een steentje bijdragen aan de vereniging;
 • Er worden activiteiten georganiseerd die aansluiten bij de wensen van alle leden;
 • Er zijn ondersteunende faciliteiten die zorgen voor uitnodigende, schone en bijdetijdse uitstraling van het park, het clubhuis en het sanitair;
 • Binnen de vereniging wordt een degelijk bestuur en financieel beleid gevoerd;
 • Er is een goed uitgelijnde structuur van bestuur en commissies, met een heldere en transparante verdeling van rollen en verantwoordelijkheden;
 • De club streeft naar het aantrekken van nieuwe én het behouden van bestaande jeugdleden, door laagdrempelige kennismaking en aandacht voor de behoeftes van de verschillende leeftijdsgroepen d.m.v. aansprekende activiteiten en goede communicatie;
 • De club wil sponsoring inzetten om de in- en externe zichtbaarheid te vergroten, een goed netwerk op te bouwen binnen de regio en te kijken naar het bijdragen aan specifieke projecten en activiteiten.
Visie (waarvoor gaan we in de komende jaren):
 • Invulling banen 7 en 8: vernieuwing tennisbanen danwel aanleg padelbanen
 • Ledenaantal: streven naar (beheerste) groei door aandacht voor werving (zomerchallenge, winterabonnement), welkom nieuwe leden (organiseren nieuwe leden-activiteit), binding en behoud (activiteiten die aansluiten bij wensen);
 • Vrijwilligers: enthousiasmeren leden om vrijwilliger te blijven/ worden door de juiste aandacht voor bestaande en nieuwe vrijwilligers;
 • Activiteiten: bemensing van de activiteitencommissie met enthousiaste leden die het leuk vinden om verschillende activiteiten te organiseren;
 • Sanitair: opknapbeurt wc’s, douches en kleedkamers: degelijk, modern en onderhoudsvriendelijk;
 • Aankleding buitenterrein: gezellige en bijdetijdse uitstraling realiseren door concrete aanpassingen;
 • Bestuurlijk en financieel basis op orde: voldoen aan WTBR, o.a. door aanpassingen statuten en overige vastleggingen van afspraken binnen bestuur;
 • Goede lijntjes tussen verschillende commissies onderling en met bestuur: alle commissies worden minimaal eens per jaar uitgenodigd bij de bestuursvergadering;
 • Vasthouden van huidige jeugdbeleid & goed kijken naar ‘doorstroom’ van 14-jarigen en ouder: goede rechtstreekse communicatie met ouders en kijken naar aansluiting bij bijv. hussels;
 • Sponsoring: concrete bijdragen bij projecten (zoals aanpak van park, clubhuis en sanitair) en activiteiten (zoals toernooien).